Charakteristika naší společnosti

SAGUR

Naše společnost působí v oblasti komerční bezpečnosti od roku 1993. Námi poskytované bezpečnostní služby zejména při ochranné a strážní služby jsou charakterizované kvalitou poskytovaných služeb, vstřícným vztahem k zákazníkům a poskytování co nejlepší péče. Naší základní filozofií je „ Individuální přístup ke každému zákazníkovi, tzn. podle představ a individuálních potřeb klienta, vytvořit komplexní bezpečnostní službu, se kterou bude spokojen nejen po stránce profesionální, ale i estetické a intelektuální “.

Základním smyslem naší společnosti SAGUR s.r.o. je poskytovat služby v takové kvalitě, která umožní našim klientům zabývat se nerušeně pouze vlastním předmětem činnosti. Jsme připraveni operativně reagovat a přizpůsobit se požadovaným podmínkám našich klientů na jejich potřeby při zajišťování bezpečnostních služeb. SAGUR s.r.o. nabízí tým kvalifikovaných zaměstnanců založený na vysoké odbornosti a kvalitním výcviku , jimž je vlastní etika podnikání v oblasti komerční bezpečnosti.

Cílem v naši každodenní činnosti je poskytovat kvalitní, profesionální bezpečnostní službu, přísně se řídící zákony. Naše společnost je postavena na komerční bázi, z čehož vyplývá, že základním kritériem pro nás vždy je a musí být spokojenost zákazníka. Vzhledem k tomu je maximální důraz kladen na udržování kontaktu se zákazníkem, na kontrolní činnosti ve vztahu k plnění smluvních závazků našimi zaměstnanci, upravenost, vystupování a v neposlední řadě na korektnost ve vztahu k zákazníkovi i veřejnosti. Důvěryhodnost naší společnosti je vytvářena dlouhodobě a opírá se především o spokojenost našich klientů.

Jsme řádným členem profesního sdružení „Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky“.

Společnost má více než dvacetileté zkušenosti se zabezpečováním ostrahy techniky a dekorací při tvorbě různých filmových projektů viz. reference

Společnost SAGUR s.r.o. je pojištěna u ČSOB Pojišťovny a.s. pro odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu služby fyzické ostrahy.

Spolupráce s filmovými produkcemi

Reference

Od roku 1993 spolupracujeme s produkčními firmami na realizaci filmových projektů jako fyzická ostraha.
Pomáhali jsme zajišťovat klidný průběh při natáčení mnoha známých filmů, například Johanka z Arku, Napoleon, Tři mušketýři, LIga vyjímečných, Mission Impossible, Les Miserables, From Hell, Sněženky a machři, a mnoha dalších.